Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Na dobry początek! – konkurs na projekty edukacyjne dla małych dzieci

Print Friendly, PDF & Email

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego zaprasza instytucje nie nastawione na zysk działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców do konkursu o dofinansowanie “Na dobry początek!”

W konkursie dofinansowane zostaną projekty edukacyjne kierowane do małych dzieci, czyli działania zaplanowane w określonym czasie, posiadające określony cel i wykraczające poza stałą / bieżącą działalność wnioskujących instytucji, dzięki którym dzieci będą:

– miały szansę na ciekawą i twórczą edukację,

– miały możliwość uczestnictwa w zajęciach inspirujących ich aktywność i ciekawość świata,

– wspólnie z rodzicami i innymi osobami ze społeczności lokalnej poznawały siebie i swoje otoczenie.

Dofinansowane zostaną działania innowacyjne w danym środowisku, czyli projekty wprowadzające nową ofertę dla dzieci w danej społeczności. Nie będą finansowane projekty, których głównym elementem są budowy i remonty.

Udział w konkursie mogą wziąć instytucje nie działające dla osiągnięcia zysku, w tym w szczególności:

– przedszkola publiczne,

– fundacje,

– stowarzyszenia,

– biblioteki,

– świetlice wiejskie,

– domy kultury,

– inne działające na rzecz dobra publicznego,

zarejestrowane w miejscowościach do ok. 20 tys. mieszkańców.

W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nie mniejszej niż 3 tys. zł i nie większej niż 10 tys. zł.

Aby zgłosić się do konkursu należy zapoznać się z regulaminem konkursu, przygotować projekt, wypełnić wniosek o dofinansowanie na określonym formularzu i przesłać go w 3 egzemplarzach, w terminie do 30 września 2008r. w wersji tradycyjnej na adres: Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego, Al. Jerozolimskie 7, 00-495 Warszawa. Szczegółowe informacje na temat konkursu na stronie www.fundacja-steczkowskiego.pl w dziale Programy / Dotacje.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Adrianna Lepka, tel.: 22 59 65 735, e-mail:adrianna.lepka@bgk.com.pl.

Źródło:Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego

Translate »