Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sławie

Print Friendly, PDF & Email

Projekt zrealizowano w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu przeprowadzono likwidację barier architektonicznych w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sławie, celem dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres projektu obejmował:
– demontaż istniejącego nie spełniającego norm podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż platformy do transportu osób niepełnosprawnych,
– poszerzenie otworów drzwiowych do istniejących pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na parterze i piętrze budynku,
– budowę sanitariatu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– wykonanie niezbędnych instalacji (wodno – kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej).

Całkowity koszt projektu – 143.923,06 zł
w tym:
– Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych – 106.394,74 zł
– Wkład własny Powiatu Wschowskiego – 37.528,32 zł

Translate »