Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (edycja I)

Print Friendly, PDF & Email

W ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w I edycji 13 projektów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie:

1) Zakup sprzętu i pomocy do rehabilitacji niepełnosprawnych uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie

2) „Dziś nauka – jutro samodzielność” – nowoczesne wyposażenie pracowni gospodarstwa domowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie

3) Wyposażenie pracowni gospodarstwa domowego w Szkole Filialnej w Olbrachcicach

4) Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć w zespołach edukacyjno – terapeutycznych w Szkole Filialnej w Olbrachcicach

5) „Działamy i żyjemy w cywilizacji technicznej” – wyposażenie pracowni technicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie

6) Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Filialnej w Olbrachcicach

7) „Przybliżamy świat” dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespołach Edukacyjno – Terapeutycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie

8) Miasteczko Ruchu Drogowego – realizacja programu wychowania komunikacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie

9) Wyposażenie pracowni plastycznej Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie

10) Pracownia językowa – znajomość języków warunkiem tworzenia więzi w Europie

11) „Internat mój drugi dom” – wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych oraz ogólnego przeznaczenia w internacie Szkoły Filialnej w Olbrachcicach

12) „Uczę się samodzielności” – program utworzenia aneksów kuchennych w grupach wychowawczych w internacie Specjalnego Ośrodku Szkolno – Wychowawczego we Wschowie

13) „Internat moim drugim domem” – nowoczesne wyposażenie świetlic w internacie Specjalnego Ośrodku Szkolno – Wychowawczego we Wschowie

Dzięki realizacji projektów zakupiony został profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny (urządzenia do fizjoterapii, kinezyterapii oraz hydroterapii), umożliwiając przeprowadzanie zabiegów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych uczniów na miejscu w szkole, bez konieczności kierowania ich do placówek medycznych. Uzupełnienie bazy dydaktycznej szkoły w nowoczesne pomoce edukacyjne wpłynęło na podniesienie poziomu merytorycznego i atrakcyjności prowadzonych zajęć, umożliwiając przekazywanie niepełnosprawnym uczniom wiedzy w sposób bardziej dla nich przystępny i ciekawszy. Poprawione zostały również warunki bytowe w internatach SOSW. Niepełnosprawni wychowankowie zapewnione mają odpowiednie warunki do wypoczynku, zabawy, rozwijania własnych zainteresowań oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Całkowita wartość zrealizowanych projektów – 506 707,07 zł
w tym:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych – 487 741,62 zł
Wkład Własny powiatu Wschowskiego – 18 965,45 zł

Translate »