Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Adresy stron internetowych

Print Friendly, PDF & Email

FUNDUSZE STRUKTURALNE

www.funduszestrukturalne.gov.pl

Europejski Fundusz Społeczny

www.efs.gov.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

www.funduszestrukturalne.gov.pl/EUROPEJSKI+FUNDUSZ+ROZWOJU+REGIONALNEGO/

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rybacki

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

www.funduszspojnosci.gov.pl

PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2007 – 2013

Program Infrastruktura i Środowisko

Przejdź do strony programu

Program Kapitał Ludzki

Przejdź do strony programu

Program Innowacyjna Gospodarka

Przejdź do strony programu

Program Rozwój Polski Wschodniej

Przejdź do strony programu

Program Pomoc Techniczna 2007-2013

Przejdź do strony programu

Regionalne Programy Operacyjne

Podmioty z terenu Województwa Lubuskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Przejdź do strony programu

Programy współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej

Przejdź do strony programów

Podmioty z terenu Województwa Lubuskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programów:

Program Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia

Przejdź do strony programu

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

Przejdź do strony programu

INICJATYWY WSPÓLNOTOWE

INTERREG

www.interreg.gov.pl

EQUAL

www.equal.gov.pl

URBAN

www.funduszestrukturalne.gov.pl/URBAN/

LEADER +

www.funduszestrukturalne.gov.pl/LEADER/

Translate »