Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Adresy instytucji

Print Friendly, PDF & Email

PUNKTY INFORMACYJNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

INFORMACJE OGÓLNE

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

65 – 762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 9

tel. / fax (068) 453 26 37

e-mail: rcie@rcie.zgora.pl

www.rcie.zgora.pl

Lubuski Punkt Informacyjny – EUROPE DIRECT

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Zielona Góra, ul. Podgórna 7

tel. (068) 456 54 08

e-mail: europe-direct-zielonagora@lubuskie.pl

http://www.europe-direct-zielonagora.lubuskie.pl/

Punkt Kontaktowy Europe Direct:

Starostwo Powiatowe we Wschowie

Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 “C” pok. 208

tel. (065) 540 19 37

Osoba do kontaktu: Iwona Nowak

INFORMACJE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

65 – 057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7

tel. (068) 456 52 00

Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO)

65-364 Zielona Góra, ul. Kożuchowska 15 A

www.lubuskie.pl

www.lrpo.lubuskie.pl

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

65-364 Zielona Góra, ul. Kożuchowska 15 A

www.lubuskie.pl

www.efs.lubuskie.pl

Lubuski Urząd Wojewódzki

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

66 – 400 Gorzów Wlkp., ul. Jagiellończyka 8

tel. (095) 721 52 45, fax (095) 721 53 01

www.wzfe.luw.pl

Lubuski Wojewódzki Urząd Pracy

65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 15

tel. (068) 456 56 10, 325 56 95

fax (068) 3

27 01 11

e-mail: wup@wup.zgora.pl

www.wup.zgora.pl

INFORMACJE NA TEMAT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

65-059 Zielona Góra, ul. Ciesielska 1

Punkt informacyjny: (068) 459 33 34

Centrum administracyjne: (068) 459 33 35

fax (068) 459 33 36

e-mail:roefs@verte.org.pl, biuro@verte.org.pl

www.verte.org.pl

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

65-001 Zielona Góra, ul. Chopina 14

tel. (068) 329-78-35, (068) 329-78-36

www.region.zgora.pl

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

(Punkt Konsultacyjno – Doradczy MSP)

ul. Bohaterów Westerplatte 23

65 – 078 Zielona Góra

tel. (068) 322 10 62, tel. / fax (068) 327 18 81

e-mail: biuro@opzl.pl

www.opzl.pl

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW ORAZ ZAKŁADÓW PRODUKCJI ROLNO – SPOŻYWCZEJ

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Lubuski Oddział Regionalny

65 – 172 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 104

Tel. / fax (068) 329 27 40

66- 400 Gorzów Wlkp., ul. Jagiellończyka 8

tel. (095) 722 76 47, tel. / fax (095) 722 76 48

e-mail: lubuski@arimr.gov.pl

KRAJ

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

00 – 926 Warszawa, ul. Wspólna 2 / 4

tel. (022) 461 50 00

www.mrr.gov.pl

Ministerstwo Finansów

00 – 916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12

tel. (022) 694 55 55

www.mf.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej

00 – 918 Warszawa, al. Szucha 25

tel. (022) 628 04 41, 629 72 41

www.men.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

00 – 930 Warszawa, ul. Wspólna 30

tel. (022) 623 10 00

www.minrol.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83

tel. (022) 432 80 80, fax (022) 432 86 20

e-mail: biuro@parp.gov.pl

www.parp.gov.pl

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Warszawskie Centrum Finansowe

Ul. Emilii Plater 53, 00 – 113 Warszawa

tel. (022) 520 82 00, fax (022) 520 82 82

e-mail: delegation-poland@cec.eu.int

www.europa.delpol.pl

Oficjalna strona Komisji Europejskiejwww.europa.eu.int

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

00 – 580 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 23

tel. (022) 455 55 00

e-mail:info@mail.ukie.gov.pl

www.ukie.gov.pl

Centrum Informacji Europejskiej UKIE

00 – 512 Warszawa, ul. Krucza 38 / 42,

tel. (022) 455 54 54, fax (022) 455 54 53

e-mail: cie@mail.ukie.gov.pl

www.cie.gov.pl

Translate »