Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Szkolenie „Rozliczanie projektu finansowanego z EFS”

Print Friendly, PDF & Email

8 maja br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbędzie się szkolenie „Rozliczanie projektu finansowanego z EFS” organizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Zielonej Górze. Zajęcia poprowadzi trener akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zajmujący się problematyką EFS.

Szkolenie skierowane jest m.in. do organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, przedsiębiorców i organizacji pracodawców oraz osób indywidualnych, które są zainteresowane udziałem w projektach dofinansowanych przez EFS.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają również poczęstunek. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie faxem na nr 0-68 459 33 36 lub pocztą elektroniczną na adres roefs@verte.org.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 6 maja br. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie www.zielonagora.roefs.pl.

Translate »