Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Specjalista EFS – wdrażanie i zarządzanie projektem

Print Friendly, PDF & Email

24 – 25 września br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbędzie się kolejne, piąte już szkolenie z cyklu „Regionalna szkoła EFS” organizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Zielonej Górze. Zajęcia poprowadzi trener akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zajmujący się problematyką EFS.

Tematyka szkolenia:

Blok II – „Specjalista EFS” – wdrażanie i zarządzanie projektem finansowanym z EFS

Szkolenie skierowane jest m.in. do organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, przedsiębiorców i organizacji pracodawców oraz osób indywidualnych, które są zainteresowane udziałem w projektach dofinansowanych przez EFS. Zajęcia poprowadzą trenerzy akredytowani przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz specjaliści zajmujący się problematyką Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 20 września br.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają również poczęstunek. Liczba uczestników jest ograniczona (liczy się kolejność zgłoszeń; do dwóch osób z jednej instytucji/ organizacji – w przypadku dużej liczby zgłoszeń zostanie wybrana tylko jedna osoba). Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie faxem na nr 0-68 459 33 36 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@verte.org.pl lub roefs@verte.org.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu). Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie www.zielonagora.roefs.pl.

Translate »