Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Harmonogram uruchomienia programów krajowych na lata 2007-2013

Print Friendly, PDF & Email

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, opracowało orientacyjny harmonogram uruchomienia krajowych programów operacyjnych, m.in. PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Infrastruktura i Środowisko.

W harmonogramie tym Instytucje Zarządzające krajowymi programami operacyjnymi wskazały indykatywne terminy rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków oraz orientacyjne terminy wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu projektów w ramach poszczególnych działań.

Terminy rozpoczęcia naborów wskazane w harmonogramie mają charakter prognostyczny. Z uwagi na szereg czynników warunkujących uruchomienie naborów, podane daty mogą ulec pewnym modyfikacjom.

Żródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Translate »