Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Gospodarka

Print Friendly, PDF & Email

Warunki naturalne zadecydowały o strukturze gospodarki Powiatu Wschowskiego, jego obecnych i przyszłych możliwościach. Dominującym działem gospodarki jest rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, a także w coraz większym stopniu szeroko pojęte usługi. Użytki rolne zajmują około 53 % ogólnej powierzchni powiatu (w tym 10 % stanowią użytki zielone), a ponad 36 % zajmują lasy.

Przemysł reprezentowany jest przede wszystkim przez branżę spożywczą, metalową i maszynową, (produkcja urządzeń komunalnych, remonty obrabiarek), drzewną oraz odzieżową. Do najważniejszych zakładów w gminie Wschowa należą: Dobrowolski (urządzenia Komunalne), Jedność” Sp. z o.o., Marmorin Sp. z o.o., Szwedzka firma Stena zajmująca się przetwarzaniem zużytego sprzętu elektronicznego.

Dzięki pomocy przeznaczonej na dostosowanie polityki krajowej do standardów Unii Europejskiej, spora część rolników skorzystała z możliwości modernizacji swoich gospodarstw, przez powiększenie areału, zakup sprzętu i maszyn rolniczych, budowlę obiektów inwentarskich itp. Pozwoliło to na osiąganie lepszych rezultatów produkcyjnych, a co za tym idzie na podniesienie konkurencyjności na rynku.

Wysokiej pozycji gminy w produkcji rolniczej, szczególnie zwierzęcej sprzyja działalność znanego z wielu osiągnięć w kraju Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych w Osowej Sieni. W produkcji roślinnej na terenie powiatu przeważa uprawa zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków natomiast w produkcji zwierzęcej dominuje chów trzody chlewnej i bydła.

Gmina Sława należy do czołówki w przetwórstwie mięsa w całym pasie zachodniej Polski. Zlokalizowane są tu duże zakłady mięsne, m.in. firma “Balcerzak i Spółka”, Lema Food Company, Bodama Sp. z o.o. Wysoką pozycję w produkcji rolniczej zajmuje przedsiębiorstwo “Hajduk”, które zajmuje się produkcją podłoża do pieczarek oraz samych pieczarek.

Gmina Szlichtyngowa jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne zajmują 63% obszaru gminy, natomiast 28% to obszary leśne. Dominuje tu rolnictwo indywidualne, gospodaruje też Gospodarstwo Hodowli Zarodowej Skarbu Państwa Osowa Sień – Gospodarstwo Rolne w Jędrzychowicach.

Z uwagi na dobrą bonitacje gleby przede wszystkim uprawiane są tu zboża i rośliny okopowe. Na rzecz rolnictwa pracuje Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska”. Na terenie gminy zlokalizowane są bogate złoża gazu ziemnego. Eksploatowane są one przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu w Zielonej Górze – Kopalnia Gazu w Goli oraz kopalnia w Dryżynie.

Władze samorządowe oraz podmioty gospodarcze otwarte są na współpracę z inwestorami krajowymi i zagranicznymi. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i lokalizacja nowych inwestycji oraz rozwój turystyki to najważniejsze z przyjętych celów rozwoju miast i gmin Powiatu Wschowskiego.

Translate »