Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Przebudowa infrastruktury technicznej i utworzenie sal dydaktycznych w CKUiP we Wschowie

Print Friendly, PDF & EmailTytuł projektu: Przebudowa infrastruktury technicznej i utworzenie sal dydaktycznych w CKUiP we Wschowie

Numer umowy: Z/2.08/III/3.5.1/62/04/U/62/04

Nazwa programu:

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Priorytet 3 Rozwój lokalny

Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Opis:

Projekt został zrealizowany w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie, w którego skład wchodzą± ponadgimnazjalne szkoły techniczne, Liceum Ogólnokształcące oraz Ośrodek Dokształcania Zawodowego. Obecnie w placówce tej kształci się 379 uczniów.

W ramach projektu przebudowano dwie kotłownie węglowe znajdujące się w budynku szkoły i internatu oraz stołówki na gazowe kotłownie kondensacyjne o mocy 120 i 225 kW, przebudowano instalację centralnego ogrzewania w obu budynkach, wymieniono okna oraz utworzono i wyposażono dwie nowe pracownie – salę wykładową± oraz pracownię gastronomiczną przeznaczoną do praktycznej nauki zawodu.

Całkowity koszt inwestycji:

890 407,64 PLN

Kwota dofinansowania:

– 568 837,17 PLN – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (75% kosztów kwalifikowanych)

– 75 844,96 PLN – Budżet Państwa (10% kosztów kwalifikowanych)

Translate »