drukuj drukuj

Remont drogi nr 1006F Kowalewo – Kandlewo

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wschowskim a Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój  zadania pn. „Remont drogi nr 1006F Kowalewo – Kandlewo”.

W ramach zadania planowane jest wykonanie mikrodywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal na odcinku Kowalewo – Kandlewo tj. 4.500 m. W miejscowościach Kowalewo i Jędrzychowice wykonany zostanie remont chodnika. Chodniki wykonane zostaną z kostki betonowej typu  Polbruk, w Kowalewie na odcinku 160 mb, w Jędrzychowicach na odcinku 880 mb.

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 803.500,00 zł, natomiast przyznane dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 401.850,00 zł, co stanowi 50% wartości inwestycji.

Wojewoda Lubuski podkreślił zaangażowanie Powiatu Wschowskiego w zakresie inwestycji drogowych, gdyż jako jedyny powiat w województwie lubuskim realizuje dwa zadania. Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch pogratulował skuteczności w pozyskiwaniu środków finansowych i życzył sukcesów w kolejnych latach.