drukuj drukuj

Sąd uznał, że radny nie jest mieszkańcem gminy Szlichtyngowa

Na XXXVI sesji Rady Powiatu Wschowskiego, Przewodniczący Rady Ryszard Szumski przypomniał, iż w zeszły czwartek 17.04.2014 r. uczestniczył wraz ze Starostą Wschowskim Markiem Boryczką w rozprawie dotyczącej skargi na uchwałę nr XXXIV/204/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wskutek utraty prawa wybieralności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim podjął jednoznaczną decyzję w całej rozciągłości i uznał, że radny Leon Żukowski nie jest mieszkańcem gminy Szlichtyngowa, a jest mieszkańcem miasta Leszna. Na co dowodem były zgromadzone materiały w sprawie. Wyrok nie jest prawomocny, od orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Leonowi Żukowskiemu przysługuje odwołanie.

 

 

radny-400x300