drukuj drukuj

Zwycięstwo uczestniczki Hufca Pracy we Wschowie podczas wojewódzkiego konkursu o przepisach prawa pracy i zasadach BHP

W dniu 26.04.2013 r. w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy odbył się wojewódzki konkurs z wiedzy o przepisach prawa pracy i zasadach BHP.

Konkurs wojewódzki był poprzedzony etapem we wszystkich jednostkach OHP na terenie województwa lubuskiego. Uczestnicy podczas obu etapów zmagali się z testem zawierającym 50 pytań. Wśród 11 reprezentantów poszczególnych jednostek organizacyjnych LWK OHP najlepszą znajomością przepisów prawa pracy i zasad BHP wykazała się Elżbieta Daszkiewicz, uczennica PGdD we Wschowie. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, a w trakcie oczekiwania na werdykt jury wzięli udział w pokazie pierwszej pomocy przedmedycznej.

 4 – 9 Hufiec Pracy Wschowa

Laureaci wojewódzkiego konkursu BHP