drukuj drukuj

Zajęcia warsztatowe w ZSP w Sławie

Emocje towarzyszą  każdemu człowiekowi na co dzień.  Dobre – budują i wspierają, trudne – budzą strach i niepewność. Mają one ogromny wpływ na nasze życie. Nie każdy z nas potrafi radzić sobie z trudnymi emocjami, każdy na sytuacje trudne reaguje w inny sposób, niekiedy agresją i złością. I choć każdy z nas ma prawo przeżywać różne emocje, warto znać sposoby, aby przeżywać je tak, by nie krzywdzić nikogo ze środowiska, w którym się przebywa.

W ostatnich latach obserwuje się, iż młodzież coraz częściej nie radzi sobie z trudnymi emocjami. W odpowiedzi na zapotrzebowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sławie, mgr Beata Kamińska przeprowadziła na przełomie maja i czerwca 2019r. warsztaty nt.: „Sposoby radzenia sobie z emocjami”. Pomocą zostało objętych 102 uczniów. Spotkania odbywały się w grupach klasowych, obejmujących po kilkunastu uczniów (łącznie 8 spotkań). Uczniowie po przeprowadzonych zajęciach uznali, iż były one prowadzone interesująco, sposób prowadzenia zajęć wywołał aktywność i współpracę uczestników.

Źródło: PPP Sława