drukuj drukuj

Współpraca z Gminą Szlichtyngowa

W dniu 12 września 2019 roku Starosta Wschowski Andrzej Bielawski podpisał z Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolantą Wielgus umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Szlichtyngowa w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości ok. 2,2 km”.

Całkowita wartość zadania wynosi 3.320.361,35 zł, w tym 1.991.332,00 zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Realizacja inwestycji rozpocznie się we wrześniu. Termin zakończenia zadania został wyznaczony do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Powiat Wschowski może zrealizować kolejną ważną inwestycję.

podpisanie umowy