drukuj drukuj

Współpraca Powiatu z Uniwersytetem Zielonogórskim

8 maja 2019 roku odbyło się spotkanie Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego z Zastępcą Kanclerza Uniwersytetu Zielonogórskiego Marcinem Szczęsnym.

Podczas spotkania rozmawiano o współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. Celem porozumienia jest umożliwienie kontaktów uczniów szkół powiatu z Uczelnią w dążeniu do pogłębienia zainteresowań uczniów, zaprezentowanie potencjału Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz pozytywnych skutków konsolidacji Uniwersytetu Zielonogórskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

Współpraca dot. edukacji w zakresie zajęć laboratoryjnych i wykładów, zapewniającej wszechstronny rozwój młodzieży przy uwzględnianiu indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i potrzeb oraz stworzenie możliwości kontynuowania kształcenia na poziomie wyższym, a także dobrego przygotowania do pracy.