drukuj drukuj

Wojewoda w Powiecie Wschowskim

W dniu 23 maja 2019 roku w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się spotkanie Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem oraz Posłem na Sejm RP Markiem Astem. Głównym tematem spotkania było omówienie programów społecznych, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, wyrażeniu zgody na zbycie tych nieruchomości oraz wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii.   

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wspomniał, iż samorząd jest miejscem, gdzie skupiają się wszystkie problemy mieszkańców województwa. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z samorządem, posiada orientację w jakich obszarach należy wspierać społeczności lokalne, by zapewnić rozwój województwa.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządu wojewoda podjął już 14 decyzji w tym zakresie, pięć jest jeszcze procedowanych. Jest też majątek, który powinien wrócić do Skarbu Państwa. To są publiczne środki, które trzeba właściwie wykorzystać.