drukuj drukuj

Wielokulturowość ziemi wschowskiej. Wakacyjna przygoda z dziedzictwem kulturowym powiatu wschowskiego.

czas artStowarzyszenie Czas A.R.T. zaprasza wszystkich uczniów szkół na terenie powiatu wschowskiego do wakacyjnej refleksji nad wielokulturowością swojej „małej ojczyzny”. Celem konkursu jest poznanie w szerokim zakresie dziedzictwa kulturowego powiatu wschowskiego  i wyrażenie zdobytej wiedzy, przemyśleń i wrażeń w postaci prac. Zachęcamy do pogłębienia wiedzy i zainteresowania się takimi zagadnieniami jak: tolerancja religijna, obyczaje, tradycje rodzinne, reformacja, kontrreformacja.

Teren powiatu wschowskiego to dawny obszar historycznej ziemi wschowskiej i pogranicza wielkopolsko-śląskiego. Przez wieki tereny te odwiedzało wielu przybyszów. Wschowa leży na Drodze św. Jakuba (szlak ten prowadzi przez Osową Sień, Konradowo, Zamysłów). Ziemia wschowska stała się od XVI wieku obszarem bezpiecznego azylu dla wielu religijnych emigrantów. Przedstawiciele różnych narodów  znajdowali tu możliwość życia zgodnie z wyznawaną religią. Najnowsza historia (po 1945r) dostarcza także interesujących przykładów wielokulturowości mieszkańców powiatu wschowskiego.

Pragniemy wyeksponować zjawiska wynikające z zetknięcia się różnych sposobów postrzegania świata, jakie nastąpiły na interesującym nas obszarze, a więc na styku państw, wyznań, języków, obyczajów i tradycji.

Czas wakacji to okres licznych wędrówek i wyjazdów. Warto podczas nich zwrócić uwagę na otaczające nas zabytki. Warto porozmawiać z najstarszymi członkami rodziny, społeczności. Może opowiedzą nam o panujących dawniej zwyczajach, wspomną kresowe obyczaje, wyciągną z biblioteczki stare książki, fotografie.

Liczymy, że wakacyjne refleksje na temat wielokulturowości przyczynią się do powstania interesujących prac, a udział w konkursie będzie źródłem przyjemnie i pożytecznie spędzonego czasu w żywym kontakcie ze sztuką i tradycją.

Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia Czas A.R.T. przy ul. Gen. Bema 1/2 we Wschowie, do dnia 5 września 2013 roku.

Zainteresowani szczegółowy regulamin znajdą w załączeniu.

Projekt jest współfinansowany przez Powiat Wschowski i Gminę Wschowa

Stowarzyszenie Czas A.R.T. www.czasart.pl

Dokumenty konkursowe do pobrania:

1. oświadczenie

2. regulamin