drukuj drukuj

Trwa remont ul. Mickiewicza we Wschowie

Wykonawcą zadania pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza we Wschowie od km 0+000 do km 0+127” jest firma Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne „Drogomel” Andrzej Skoczylas i Krzysztof Głuszko Spółka Jawna.

W ramach planowanych robót zostaną wykonane prace tj. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, krawężniki, budowa chodnika, ścieki z kostki betonowej, podbudowa,  nawierzchnia z płyt betonowych, zjazdy na posesje oraz kanalizacja deszczowa.

Wartość umowna zadania wynosi 124 101,15 zł brutto. Inwestycja jest realizowana wspólnie z Gminą Wschowa.

image00001