strona

Spotkanie edukacyjno-informacyjne 18.10.br.

Mediacja jest alternatywnym, pozasądowym sposobem rozwiązywania konfliktów. Mediator jako bezstronna i neutralna osoba, profesjonalnie przygotowana do pełnienia swej roli, wspomaga i ułatwia komunikację między stronami pozostającymi w konflikcie lub sporze. Pomaga też wybrać najlepsze, wypracowane (…)

Planowane wyłączenia prądu w dniach 22 i 24.10.br.

Obszar Wschowa w dniach: 2019-10-22, w godzinach: 22 paź 08:00 – 22 paź 14:30 Wschowa: Konradowo nr 91 do 103, przejazd kolejowy, działka nr 77/2; w dniach: 2019-10-24, w godzinach: 24 paź 07:30 – 24 (…)

Szkolenie dla organizacji pozarządowych z Generatora e-NGO

Aplikacja w znaczący sposób ułatwia i przyspiesza pracę zarówno dla pracowników OAP jak i NGO. Z aplikacji korzysta obecnie ponad 30 JST, została ona zweryfikowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jest rekomendowana (…)

Projekt „Wsparcie na starcie”

Projekt „Wsparcie na starcie”

Po raz kolejny rusza projekt  Poradni „Wsparcie na starcie”. Poprzednie edycje utwierdzają nas w przekonaniu , że jest to działanie warte kontynuacji. Zajęcia na mocy porozumienia  o współpracy z Gminą Wschowa są dofinansowane jako część  (…)

Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli” 24.10.br. Wrocław

W ramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i trzeciego sektora, Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” serdecznie zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach (…)

Akcja Narodowe Czytanie w całej Polsce

W dniu 7 września 2019 roku już po raz ósmy w ramach akcji Narodowe Czytanie w całej Polsce będą czytane wybitne utwory należące do kanonu literatury polskiej, w tym roku to zbiór zatytułowany Nowele polskie. (…)

Rusza nowa edycja Stypendiów Pomostowych

Rusza nowa edycja Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVIII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 stypendiów pomostowych na I (…)

Linia pomocy pokrzywdzonym

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ + 48 222 309 900 Wsparcie przez 24 godziny/7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz załączone do wiadomości załączniki. (…)

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Pełny tekst konwencji: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/konwencja-onz-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-pjm Konwencja w tekście łatwym: https://psoni.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/konwencja-pdf.pdf Prezentacja na temat konwencji: http://eudajmonia.pl/container/szkolenie/Konwencja_ONZ_o_prawach_osob_niepelnosprawnych.pdf Realizacja rekomendacji nr 3 w ramach projektu „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie lubuskim w kontekście realizacji praw (…)

Wnioski dot. niepełnosprawności do pobrania we Wschowie

Wnioski dot. niepełnosprawności do pobrania we Wschowie

Uprzejmie informujemy, że zostaną uruchomione dyżury dla mieszkańców Powiatu Wschowskiego w sprawach orzekania o niepełnosprawności. Dyżur pełniony będzie w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca (począwszy od 5 marca br.) w Centrum Medycznym NZOZ we Wschowie (…)

strona