strona

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Powiatu Wschowskiego

ZAWIADOMIENIE Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wschowskiego informuje, że 28 lutego 2018 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej (III piętro) w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbędzie się XXVI sesja Rady Powiatu Wschowskiego Porządek obrad: 1. Otwarcie (…)

Planowane wyłączenia prądu w dniach 19-21.02.br.

Planowane wyłączenia prądu w dniach 19-21.02.br.

Obszar Szlichtyngowa w dniach: 2018-02-19, w godzinach: 19 lut 08:30 – 19 lut 14:30 Szlichtyngowa: Górczyna ul. Dębowa nr 1 do 14, ul.Morelowa nr 1 do 9, ul. Wiśniowa nr 3 do 15 nieparzyste, ul.Topolowa (…)

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ogłosił konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ogłosił konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

  Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, planowane jest wsparcie niżej wymienionych obszarów: 1. pomocy społecznej – planowane wydatki (…)

Unijne pożyczki na korzystnych zasadach

Unijne pożyczki na korzystnych zasadach

W dniu 27 listopada br. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy operacyjne na wdrażanie nowych produktów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Na podstawie w/w (…)

Powiat Wschowski realizuje zadania programu „Za życiem”

Powiat Wschowski realizuje zadania programu „Za życiem”

Powiat Wschowski realizuje zadania z zakresu administracji rządowej na lata 2017-2021 wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie: – zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich (…)

Nadzór Wodny we Wschowie i Sławie

Nadzór Wodny we Wschowie i Sławie

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. PRAWO WODNE  (Dz. U. poz. 1566) zostało utworzone: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki (…)

UWAGA! Co robić w przypadku utraty dokumentów?

UWAGA! Co robić w przypadku utraty dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Co robić w przypadku (…)

Zamówienia publiczne

Szczegółowe informacje o aktualnych zamówienia dostępne na stronie: http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/zamowienia_publiczne/12/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/ (…)

Przetargi

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/przetargi/29/status/ (…)

FaniPay – pierwszy w Polsce serwis płatności online dla NGO

Fundacja FaniMani wprowadza nową usługę FaniPay – pierwszy w Polsce serwis płatności dedykowany trzeciemu sektorowi. Dzięki temu rozwiązaniu każda zarejestrowana w KRS fundacja czy stowarzyszenie będzie mogła zbierać darowizny online w niezwykle łatwy sposób, bez (…)

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

W województwie lubuskim została uruchomiona Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Teraz mieszkańcy województwa mogą przekazać Policji informacje o miejscach i zdarzeniach, które maja wpływ na poczucie bezpieczeństwa. Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową Komendy (…)

Bezpłatne doradztwo dla organizacji

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), w ramach inicjatywy Centrum KLUCZ zaprasza organizacje pożytku publicznego do korzystania z prowadzonego punktu doradczego dla OPP. Więcej na stronie:  https://inspro.org.pl/bankwiedzy/zbieraj-wiecej/ (…)

strona