drukuj drukuj

„Rozumiemy, doświadczamy, pomagamy”

Tuż po zakończeniu roku szkolnego grupa 11 nauczycielek ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie wyjechała do stolicy Irlandii – Dublina na dwutygodniowy kurs języka angielskiego, który odbył się w dniach 24 czerwca – 5 lipca, a jedna nauczycielka w terminie  8-19 lipca wzięła udział w kursie języka niemieckiego w Wiedniu. Wyjazdy zostały zorganizowane dzięki środkom finansowym projektu POWER „Rozumiemy, doświadczamy, pomagamy”, który opracowali pracownicy Ośrodka. Już przed wyjazdem nauczyciele brali udział w kursach językowych.
Po przyjeździe do szkoły językowej CES w Dublinie oraz szkoły w Wiedniu został przeprowadzony test sprawdzający poziom znajomości języka na podstawie którego wszystkie osoby zostały zakwalifikowane do poszczególnych grup. Były to grupy złożone z osób z całego świata, co doskonale wpływało przede wszystkim na przełamanie bariery językowej, ponieważ studenci porozumiewali się wyłącznie w języku kursu. Przyjazna atmosfera na zajęciach oraz odpowiednie metody nauczania wpływały pozytywnie na mobilizację oraz rozwój umiejętności. Nauczyciele uczestniczący w kursie mieli możliwość kształtować umiejętności mówienia, słuchania, czytania, pisania; wzbogacili słownictwo, ćwiczyli gramatykę.
Pobyt w kraju, w którym język angielski oraz język niemiecki jest językiem ojczystym zmuszał do stosowania języka we wszystkich sytuacjach życia codziennego, począwszy od zorganizowania spraw w szkole do wyjścia do restauracji czy zrobienia zakupów w sklepie.
Chcąc jak najbardziej efektywnie spędzić czas w zielonej Irlandii zorganizowano wycieczki do Trinity College, zamku Malahide, na Klify Moheru,  Howth, Wicklow i Kilkenny, na Groblę Olbrzyma, do Belfastu oraz najciekawszych miejsc Dublina, np. Temple Bar, parku botanicznego. Ponadto uczestniczka kursu w Wiedniu wzięła udział w wycieczce do Graz – drugiego co do wielkości i znaczenia miasta Austrii, Klosterneuburg – barokowej rezydencji w pobliżu Wiednia oraz odwiedziła najważniejsze miejsca stolicy, m.in. Park Prater, zamek Hofburg, Pałac Schönbrunn, muzeum Albertina, Muzeum Historii Naturalnej, Belvedere, Weltmseum, parki miejskie, cmentarze z miejscem spoczynku Johannesa Brahmsa , Ludwiga van Beethovena , Johanna Straussa, Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Po zakończeniu kursu każda ze studentek otrzymała certyfikat ukończenia kursu, ocenę opisową dotyczącą postępu w nauce oraz posiadanych umiejętności,  także zalecenia i wskazówki do dalszej pracy.
Projekt POWER będzie realizowany również w następnym roku szkolnym. Przed uczestnikami wdrożenie zajęć językowych wśród uczniów, przetłumaczenie strony internetowej na język angielski i niemiecki, przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla zainteresowanych nauczycieli innych szkół dotyczącego realizacji projektu POWER i wynikających z niego korzyści.

Źródło: SOSW we Wschowie