drukuj drukuj

Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie

Gmina Sława realizuje projekt pn. „Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie”. Partnerami projektu są: Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku, Nadleśnictwo Sława Śląska oraz Powiat Wschowski.

Wartość projektu ogółem wynosi 3.841.338,67, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  to 3.265.137,82 zł, co stanowi 85% wartości całkowitej projektu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace w części miejskiej sławskiego parku, w skład których wejdą:

– wymiana nawierzchni parkowych z ziemnych na żwirowe,

– remont mostka nad ciekiem wodnym,

– remont kładki dla pieszych,

– nasadzenia i pielęgnacja zieleni wraz z budową infrastruktury związanej z ochroną siedlisk przyrodniczych,

– wykonanie bramy wejściowej do parku,

– montaż tabliczek informacyjnych o charakterze dendrologicznym na wybrane drzewa okazowe w parku,

– ścieżka dydaktyczna w parku miejskim,

– oświetlenie LED,

– monitoring.

Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2020.

Głównym celem projektu jest wzrost ochrony różnorodności biologicznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału przyrodniczego Parku Miejskiego w Sławie poprzez odrestaurowanie zabytkowego Parku oraz zwiększenie ochrony cennych zasobów przyrodniczych.

 

Projekt pn. „Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie” jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT.