drukuj drukuj

Przebudowa budynku internatu pod potrzeby Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego we Wschowie

Projekt zrealizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Celem realizacji zadania jest stworzenie warunków do zapewnienia niepełnosprawnym uczniom optymalnych warunków do nauki i terapii.

W ramach zadania przebudowano budynek po byłym internacie, celem zaadaptowania go na potrzeby SOSW. Zakres wykonanych prac obejmował:

-     rozbudowę budynku o nowy hol wejściowy,

-     wykonanie izolacji termicznej 3 ścian zewnętrznych budynku,

-     odtworzenie elewacji budynku,

-     przebudowę wewnętrznych części budynku, w celu dostosowania obiektu pod względem funkcjonalno-przestrzennym do potrzeb SOSW,

-     wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Obiekt jest w pełni przystosowany do możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W budynku zainstalowana jest osobowa winda o napędzie hydraulicznym służąca do transportu osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt realizacji - 1.674.185,70 zł

w tym:

- PFRON - 500.000,00 zł

- wkład własny Powiatu Wschowskiego - 1.174.185,70 zł

Okres realizacji projektu: 09/2013 - 09/2015