drukuj drukuj

Pozyskano środki dla niepełnosprawnych z programu Rehabilitacja 25 plus

W dniu 23 września 2019 roku Starosta Wschowski Andrzej Bielawski i Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta podpisali z Andrzejem Gonią Dyrektorem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zielonej Górze umowę o realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”.

W ramach programu absolwenci niepełnosprawni ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie będą mogli skorzystać z wsparcia terapii usprawniającej zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczno-taneczne, kulinarne, logopedyczne, usprawniające ruchowo, korekcyjno- kompensacyjne oraz reintegracji zawodowej.

Powiat Wschowski otrzymał dofinansowanie z PFRON w wysokości 200.000,00 zł.

Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.