drukuj drukuj

Pieniądze unijne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior ogłosiło nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej. Można też składać wnioski na projekty grantowe dotyczące organizacji szkoleń oraz wydawania materiałów promocyjnych. Spotkania informacyjne odbędzie się 16 i 20 września w Siedlisku.

16 września o godz. 12:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania (ul. Nadodrzańska 9, Siedlisko) odbędzie się spotkanie informacyjne. Po spotkaniu rozpocznie się szkolenie dotyczące zasad i warunków otrzymania wsparcia, wypełniania dokumentów aplikacyjnych oraz procedury wyboru. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. wydawanie materiałów promocyjnych, oznakowanie zabytków, warsztaty, szkolenia.

20 września o godz. 12:00 w siedzibie LGD odbędzie się szkolenie. Będzie dotyczyło tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz istniejących i podnoszeniu kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów gospodarczych. 

Zapraszamy.