drukuj drukuj

Odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych

7 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych dot. możliwości wsparcia działań realizowanych przez organizacje pozarządowe zarówno ze środków europejskich, jak i krajowych. Wszystkich obecnych przywitał Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta.

Podczas spotkania przedstawiono warunki przyznania wsparcia przez Zarząd Województwa Lubuskiego, wskazano dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne dofinansowanie oraz krajowe środki. Ponadto spotkanie z przedstawicielami NGO’s dotyczyło również m.in. otwartych konkursów ofert, kwot przeznaczonych na poszczególne obszary w konkursach, a także zmian legislacyjnych związanych z nowymi wzorami ofert, które obowiązują od 1 marca 2019 roku.

Spotkanie zorganizowano wspólnie z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze we współpracy z Departamentem Infrastruktury Społecznej UM w Zielonej Górze.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.