drukuj drukuj

Odbyła się XIX sesja Rady Powiatu Wschowskiego

22 lutego 2017 roku podczas XIX sesji Rady Powiatu Wschowskiego wręczono przez przedstawiciela Gazety Lubuskiej p. Elizę Gniewek- Juszczak wyróżnienia laureatom plebiscytu „CZŁOWIEK KRONO 2016”.

Laureatami z terenu Powiatu Wschowskiego zostali: Jerzy Głąb; Małgorzata Gośniowska-Kola; Mieczysław Leśniczak; Marta Małkus; Celina Margowniczy.

Prezydium Rady Powiatu Wschowskiego oraz Członkowie Zarządu Powiatu Wschowskiego złożyli na ręce obecnych laureatów serdeczne gratulacje. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego Waldemar Starosta otworzył posiedzenie. Radni zostali zapoznani z informacją Burmistrzów o stanie przygotowań gmin do reformy edukacyjnej, ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym, z informacją z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2016 roku, ze sprawozdaniem z wykonania zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami za 2016 rok, z informacją o gospodarowaniu mieniem Powiatu Wschowskiego oraz ze sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Statutowej z prac Komisji.

Radni podjęli następujące uchwały w sprawie:

– rozpatrzenia skargi z dnia 27 grudnia 2016 roku;

– projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego;

– emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

– zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2017;

– udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakuba Ap. w Konradowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi własności Powiatu Wschowskiego.