drukuj drukuj

Odbyła się V sesja Rady Powiatu Wschowskiego

28 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się V sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Wschowskiego Jolanta Denesiuk. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym przedstawił Starosta Wschowski Andrzej Bielawski.

Radni podjęli uchwały w sprawie:
– określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku;
– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie;
– stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 3 Specjalnego we Wschowie;
– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Wschowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wschowie;
– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące we Wschowie;
– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum we Wschowie w pięcioletnie Technikum we Wschowie;
– zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sławie oraz utworzenia filii w Sławie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie;
– zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2019.