drukuj drukuj

Mobilne Centrum Informacji z Zielonej Góry

W dniach 23 i 27 listopada 2018 roku w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w  Powiecie Wschowskim” odbyły się spotkania młodzieży z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej i Młodzieżowym Biurem Pracy z Zielonej Góry: pośrednicy pracy Wioleta Skotnicka i Joanna Orzechowska oraz doradca zawodowy Michał Kamionowski. Uczniowie klas: IV Technikum Ekonomicznego ,IV Technikum Spedycyjnego, IV Technikum Informatycznego, III Liceum Ogólnokształcącego, III Technikum Spedycyjnego i III Technikum Technologii Żywienia i Usług Gastronomicznych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych. W czasie spotkania młodzież zapoznała się z realiami współczesnego rynku pracy i barometrem zawodów na 2018 rok. Poznała metody poszukiwania pracy, wymagania stawiane przez pracodawców, kompetencje twarde i miękkie liczące się na rynku, rodzaje umów, sylwetkę idealnego pracownika i źródła informacji o wolnych miejscach pracy. Zajęcia dały możliwość wzbogacenia wiedzy i umiejętności oraz wykazania się kreatywnością. Uczniowie mogli osobiście porozmawiać ze specjalistami oraz uzyskać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących planowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Głównym celem spotkania było zwiększenie szans uczniów na pomyślne wejście na rynek pracy. Spotkanie zorganizowali szkolni doradcy zawodowi I Zespołu Szkół we Wschowie Beata Galusik i Arkadiusz Prętki.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Źródło: I Zespół Szkół we Wschowie

logo