drukuj drukuj

Mieszkańcy Powiatu Wschowskiego na uroczystości upamiętniającej 75. rocznicę ludobójstwa w Hucie Pieniackiej

28 lutego 2019 roku w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę ludobójstwa w Hucie Pieniackiej. Uroczysta Msza Święta w intencji pomordowanych na dawnych ziemiach polskich (w województwach: lwowskim, tarnopolskim, lubelskim, wołyńskim, stanisławowskim i poleskim) została odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Po Mszy Świętej odbyły się oficjalne uroczystości państwowe na placu marszałka Józefa Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Organizatorem wydarzeń był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Stowarzyszenie Huta Pieniacka, które swoją siedzibę ma we Wschowie. W tej ważnej uroczystości patriotycznej wzięli udział mieszkańcy Wschowy, a wśród nich uczniowie I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie. Pamięć i prawda to fundamenty w budowaniu przyszłości naszej ojczyzny oraz relacji ludzkich – to najważniejsza refleksja płynąca z tych wydarzeń.

Źródło: I ZS we Wschowie