drukuj drukuj

Lucyna Kowalczykowska Dyrektorem SOSW we Wschowie

W wyniku postępowania konkursowego w dniu 27 maja 2019 roku, komisja konkursowa wyłoniła kandydata na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku, Zarząd Powiatu Wschowskiego w dniu 3 czerwca 2019 roku zatwierdził konkurs i podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora SOSW we Wschowie Pani Lucynie Kowalczykowskiej od 1 września 2019 roku na okres 5 lat szkolnych.

Zdjęcie: SOSW we Wschowie