strona

Jak być świadomym użytkownikiem Internetu?

Powszechność Internetu oraz korzystanie z jego usług jest coraz bardziej związane z naszym życiem.  Jednocześnie rola Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej wzrasta. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie wykorzystują narzędzia internetowe są w stanie szybciej (…) czytaj dalej »

Jak złożyć reklamację usługi telekomunikacyjnej? [Video]

Jak złożyć reklamację usługi telekomunikacyjnej? [Video]

Prezentujemy najnowszy film edukacyjny przygotowany przez Centrum Informacji Konsumenckiej UKE. Przybliżamy w nim m.in. zasady zgłaszania reklamacji oraz uprawnienia konsumentów usług telekomunikacyjnych. W przypadku wystąpienia problemów z realizacją połączeń telefonicznych, transmisją danych lub dostępem do Internetu: (…) czytaj dalej »

Informacje dla konsumentów

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/ http://uokik.gov.pl/ http://www.konsumenci.org/ http://www.wiih.gorzow.pl/ Strony na których można uzyskać informacje dotyczące reklamacji, najczęściej popełnianych błędów przez konsumentów przy reklamacji oraz wzory pism.   (…) czytaj dalej »

Zakres zadań

Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów w zakresie określonym ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów oraz odrębnymi przepisami wykonują: samorząd terytorialny, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy (…) czytaj dalej »

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – pok. 201, tel. 65 540 17 91 Krzysztof Kuźnicki Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów określone we właściwych przepisach prawa. Biuro czynne w środę 10:00-15:00 (…) czytaj dalej »

strona