drukuj drukuj

Kolejne spotkanie z komunikacją alternatywną i wspomagającą w OSW we Wschowie

W dniach 12-13 kwietnia 2019 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie, w ramach Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu, miało miejsce kolejne spotkanie z komunikacją alternatywną i wspomagającą. Placówka gościła u siebie Panią Dagmarę Czernek – przedstawicielkę Programu Rozwoju Komunikacji Makaton, pedagoga specjalnego, nauczyciela dyplomowanego z wieloletnim stażem, od  ponad dwudziestu lat pracującą z dziećmi ze złożonymi problemami komunikacyjnymi.

Przez dwa dni uczestnicy szkolenia: rodzice,
specjaliści wschowskich placówek (Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci) oraz terapeuci z Leszna i Góry wspólnie poznawali
świat gestów i symboli Makaton. Dowiedzieli się, w jaki sposób motywować
dziecko do komunikowania się, jak  przy pomocy komunikacji
alternatywnej i  wspomagającej zwiększać poziom rozumienia mowy, w jaki
sposób wprowadzać gesty i symbole, tworząc indywidualny słownik dziecka
niemówiącego.

Celem wszystkich tych działań jest poprawa jakości
życia dziecka z niepełnosprawnościami, przywrócenie
mu poczucia sprawstwa, możliwości wpływania na to, co dzieje się z nim i wokół
niego.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca daje możliwość informowania o najbardziej podstawowych potrzebach, poznawania i rozumienia otaczającej rzeczywistości.  Bez wątpienia, wiedza przekazana uczestnikom tego spotkania, wcielona w życie, wprowadzi dzieci ze złożonymi problemami komunikacyjnymi w nowy, bardziej otwarty i przyjazny świat.

Źródło: SOSW we Wschowie