drukuj drukuj

Fundusze Szwajcarskie. Ruszył trzeci naboru wniosków o dofinansowanie projektów „dużych”

Rozpoczął się trzeci nabów wniosków o dofinansowanie projektów „dużych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 10 tys. do 250 tys. franków szwajcarskich.

Udział w konkursie mogą wziąć fundacje, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń oraz osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe.

Nabór wniosków będzie trwał do 28 listopada 2012 r.

Szczegółowe informacje związane z procedurą ubiegania się o dofinansowanie dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.