drukuj drukuj

Certyfikat dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

Po raz drugi Certyfikat Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę  został przyznany Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu we Wschowie. Certyfikat jest przyznawany placówkom realizującym politykę ochrony dzieci przed przemocą i wydawany jest na okres jednego roku. Jest on poświadczeniem spełniania standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. To potwierdzenie, że placówka spełnia wszystkie kryteria i  podejmuje  działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia krzywdzenia dziecka. Proces ubiegania się o certyfikację przebiegał wieloetapowo. Najważniejszym zadaniem było sprawdzenie, czy wprowadzony w poprzednim roku Dokument Polityki Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem w pełni się sprawdza i czy zawarte w nim treści są znane wszystkim pracownikom Ośrodka. Jednocześnie prowadzone były Rady Pedagogiczne  o charakterze szkoleniowym, szkolenia dla rodziców i pracowników niepedagogicznych dotyczące rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka i procedur reagowania w przypadku ich wystąpienia. Przeprowadzono również badania ankietowe wśród wszystkich pracowników związane ze znajomością w/w Dokumentu. Analiza i wyniki badań przesłane zostały do Fundacji. Prowadzone były również spotkania, zajęcia mające na celu dostarczenie wiedzy dzieciom na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Źródło: SOSW we Wschowie