drukuj drukuj

Jak przekazać 1% dla organizacji z terenu Powiatu Wschowskiego?

1 procent

JEŻELI CHCESZ POMÓC

ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM DZIAŁAJĄCYM

NA TERENIE POWIATU WSCHOWSKIEGO

PRZEKAŻ 1% Z PODATKU DOCHODOWEGO

OD OSÓB FIZYCZNYCH

JAK TO ZROBIĆ ?? Oblicz kwotę i wpisz!!!

W rubryce: NUMER KRS należy wpisać 0000 16 98 65

(ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH)

W PIT-ach:

PIT-28

PIT-36

PIT-36L

PIT-37

PIT-38

PIT-39

należy wpisać w rubryce cel szczegółowy

np. WSCHOWA (i nazwę organizacji) ...........................................................................

W załączniku – lista organizacji i klubów z terenu Powiatu Wschowskiego

 

Lista_organizacji i klubów do_PIT 1%

 

Członkowie ZLOP z terenu powiatu: http://zlop.org.pl/category/czlonkowie-zlop/wschowski/

Jednocześnie informujemy, że na terenie Powiatu Wschowskiego działają  organizacje pożytku publicznego:

1)   Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”, ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa KRS 0000260966.

2) Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska – ZHP Hufiec Wschowa,

KRS 0000094699

3) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Okręgu Zielona Góra – Oddział Wschowa

KRS 0000454999

4) Liga Obrony Kraju w Gorzowie Wlkp. – Oddział Wschowa KRS 0000086818 

 

Wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1% można znaleźć także w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego

http://pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html

1 procent