drukuj drukuj

Zmiany w funkcjonowaniu Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 na terenie Powiatu Wschowskiego, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Starostwa Powiatowego we Wschowie, Starosta Wschowski uprzejmie informuje, że od dnia 14 lipca 2020 roku do odwołania wprowadza się następujące zmiany w funkcjonowaniu Wydziału:
1. Przyjmowanie interesantów następować będzie codziennie w pierwszych i ostatnich godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego we Wschowie, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, zgodnie z harmonogramem:
– w każdy poniedziałek w godzinach 7.00 – 8.00 oraz 15.00 – 16.00,
– w każdą środę w godzinach 7.00 – 8.00 oraz 14.00 – 15.00,
– w każdy piątek w godzinach 7.00 – 8.00 oraz 13.00 – 14.00, 
obsługa interesantów w zakresie ewidencji gruntów i budynków – tel. kontaktowy: 65 540 22 12;
– w każdy wtorek i czwartek w godzinach 7.00 – 8.00 oraz 14.00 – 15.00
obsługa wykonawców geodezyjnych – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tel. kontaktowy: 65 540 19 34;
– bezpośrednia obsługa interesantów w zakresie gospodarki nieruchomościami, ochrony gruntów rolnych, rekultywacji następować będzie codziennie w umówionej telefonicznie godzinie – tel. kontaktowy: 65 540 17 95.
2. Narady koordynacyjne odbywać się będą od wtorku do czwartku w godzinach urzędowania, wyłącznie w ustalonej telefonicznie formie – tel. kontaktowy: 65 540 17 90.
3. Obsługa interesantów odbywać się będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie (wejście od strony parkingu), na klatce schodowej, przy wejściu na II piętro.
4. Interesanci, o których mowa w punktach 1-2 proszeni są o wcześniejszą regulację należnych opłat oraz dostarczenie potwierdzenia dokumentu zapłaty do Wydziału – mailowo, za pośrednictwem Geoportalu, najpóźniej w chwili umówionej wizyty. Ponadto prosi się o zachowanie zasad ostrożności sanitarno-epidemiologicznych, w tym: odpowiedni 2-metrowy dystans od innych osób, zasłonięte usta i nos, rękawiczki/dezynfekcja rąk oraz własny długopis.
5. Pracownicy Wydziału pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu.
6. Pozostałe sprawy będą prowadzone wyłącznie telefonicznie, mailowo, poprzez korespondencję poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem ePUAP.
7. Na korytarzu, przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie (Plac Kosynierów 1c) wystawiona jest „skrzynka podawcza”, do której interesanci będą mogli składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Wydział sprawie.
8. Wnioski dotyczące spraw rozpatrywanych przez Wydział dostępne są na stronie internetowej: www.wschowa.info/wnioski oraz przy wejściu głównym do budynku Starostwa na „skrzynce podawczej”, o której mowa w punkcie 7.
9. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg, wniosków oraz korzystania z karty płatniczej.
10. Aktualizowane na bieżąco informacje w powyższym zakresie będą dostępne na stronie Urzędu.