drukuj drukuj

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa 2021 w Powiecie Wschowskim

29 czerwca 2021 r. był ostatnim dniem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Wschowskiego.

W tym roku kwalifikacja wojskowa trwała od 7 do 29 czerwca a siedzibą Komisji Lekarskiej był budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie (były Dom Dziecka). Podstawową grupę badanych stanowili mężczyźni urodzeni w roku 2002 jako rocznik podstawowy oraz roczniki starsze, urodzone w latach 1997-2001, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do kwalifikacji wzywane były również  kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.

Zdecydowana większość poborowych otrzymała kategorią A.

Statystyki dla Powiatu Wschowskiego wyglądają następująco:

Rocznik 2002                   

Kategoria A 87%

Kategoria B 0%

Kategoria D 9%

Kategoria E 4%

 

Rocznik 2001 i starszy

Kategoria A 88%

Kategoria B 1%

Kategoria D 6%

Kategoria E 6%

Kwalifikację wojskową w Powiecie Wschowskim koordynował z upoważnienia Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego Wydział Zarządzania Kryzysowego.