drukuj drukuj

Zakończenie projektu NIE WYKLUCZAJ – WSPIERAJ

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie wraz z nauczycielami, rodzicami, dziećmi  Przedszkola Specjalnego nr 6 „Kraina Tęczy” w  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym byli realizatorami projektu NIE WYKLUCZAJ – WSPIERAJ sfinansowanego ze środków  Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego w ramach Konkursu Dotacyjnego  NA DOBRY POCZĄTEK  Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego.

Jakie rezultaty osiągnęliśmy, co zyskaliśmy ?

 

·        Co zyskały dzieci dzięki realizacji projektu?

Dzieci zyskały szansę na wyrównanie deficytów w swoim rozwoju, wzrosło ich poczucie bezpieczeństwa. Rozwinęły swoje umiejętności, zaspokoiły ciekawość świata, miały bezpośredni kontakt ze sztuką, muzyką, kulturą i przyrodą.

·        Co zyskali rodzice / opiekunowie dzięki realizacji projektu?

Rodzice mieli więcej możliwości kontaktu i wsparcia oraz okazji obserwowania swoich dzieci podczas zajęć. Uczyli się reagować na zachowania trudne, emocjonalne u swoich pociech. Poznali nowe sposoby spędzania wolnego czasu ze swoimi dziećmi oraz dostrzegli kierunki własnego rozwoju i rozwoju swojego dziecka.

·        Co zyskali realizatorzy projektu?

Realizatorzy projektu nawiązali bliższe kontakty z rodzicami, co wpłynęło na lepszą współpracę. Zdobyli cenne informacje o swoich podopiecznych i mieli możliwość prowadzenia i dostosowania zajęć  do potrzeb dziecka. Stosowali nowatorskie metody, zakupili pomoce dydaktyczne.

W projekcie wzięło udział 20 dzieci i ich rodzice. Zrealizowano  10 rodzajów zajęć: z  psychologiem, fizjoterapeutą, rehabilitantem, neurologiem, neurologopedią, zajęcia z dogoterapii, techniki decupage, muzyki, ceramiki i teatru, a także szkolenia dla mam w formie warsztatowej. Łączna liczba godzin: 68h zajęć i 31h wycieczki do Arboretum, Teatru Muzycznego, Multikina, na Basen „Akwawit”.

Koordynatorzy projektu: Lucyna Kowalczykowska

Monika Luboińska- Romanowicz