drukuj drukuj

Zabiegi agrolotnicze na terenie województwa lubuskiego

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zawiadamia, że w okresie
od 22 kwietnia do 15 czerwca 2022 roku (w zależności od pogody oraz stopnia rozwoju
szkodników owadzich), zostaną przeprowadzone zabiegi ograniczania populacji barczatki
sosnówki, boreczników sosnowych oraz chrabąszczy, przy użyciu sprzętu lotniczego
na terenie niżej wymienionych nadleśnictw:

Nowa Sól, przewidywana pow. zabiegu w ha  – 1 700, Preparat Mospilan 20 SP
Nowa Sól, przewidywana pow. zabiegu w ha  – 1 500, Preparat Dimilin 480 SC
Sława Śląska, przewidywana pow. zabiegu w ha –  2 200, Preparat Mospilan 20 SP
Sława Śląska,przewidywana pow. zabiegu w ha   – 1 700, Preparat Dimilin 480 SC
Wolsztyn, przewidywana pow. zabiegu w ha –  3 800, Preparat Mospilan 20 SP
Wolsztyn, przewidywana pow. zabiegu w ha-  6 500, Preparat Dimilin 480 SC
Krosno,  przewidywana pow. zabiegu w ha  – 4 000, Preparat Dimilin 480 SC
Bytnica, przewidywana pow. zabiegu w ha – 3 000, Preparat Dimilin 480 SC
Świebodzin, przewidywana pow. zabiegu w ha  – 1 100, Preparat Mospilan 20 SP

Zabiegi będą wykonywane dwoma środkami ochrony roślin na trzy różne szkodniki.
W Nadleśnictwie Wolsztyn występuje barczatka sosnówka oraz boreczniki sosnowe. Drzewostany Nadleśnictwa Świebodzin zagrożone są gradacją chrabąszczy. W pozostałych nadleśnictwach, w stopniu krytycznym, występuje wyłącznie barczatka sosnówka.

Aktualnie trwają obserwacje zagrożonych drzewostanów i dopiero po ich zakończeniu
zapadną precyzyjne decyzje dotyczące konieczności i terminu prowadzenia poszczególnych
zabiegów (dot. szczegółowej ich lokalizacji i obszaru).

Krótka charakterystyka planowanych do zastosowania preparatów (wyciąg z etykiet śor):

Mospilan 20 SP – jest to związek z grupy pochodnych neonikotynoidów, zawierający jako
substancję czynną – acetamipryd (20 %). Jest to insektycyd w formie proszku rozpuszczalnego
w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Będzie stosowany w dawce od 0,25 do 0,30
kg/ha rozpuszczony w wodzie z dodatkiem adiuwanta Ikar 95 EC. Ilość całkowitej cieczy
roboczej na 1 hektar wynosi około 3 litry. Okres karencji dla runa leśnego wynosi 14 dni.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji) – nie dotyczy.

Dimilin 480 SC – związek acylomocznikowy (inhibitor syntezy chityny), zawierający 480 g
diflubenzuronu (substancji biologicznie czynnej) w jednym litrze środka, stosowany w dawce
0,05-0,1 l/ha w zmieszaniu z adiuwantem Ikar 95 EC (zawierającym 95 % oleju mineralnego,
jako substancji biologicznie czynnej) w dawce 0,7 l/ha z dodatkiem zalecanej dawki wody,
w ilości 2,3 l / ha. Okres karencji dla runa leśnego – 24 godziny; okres prewencji dla pszczół – nie dotyczy (przy dawce do 0, 375 l/ha).