drukuj drukuj

Wykaz dla nieruchomości- obręb Szreniawa oraz Wygnańczyce

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) informuje się, że został podany do publicznej wiadomości wykaz dla nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w obrębie Szreniawa, jednostka ewidencyjna Sława-obszar wiejski oraz w obrębie Wygnańczyce, jednostka ewidencyjna Wschowa- obszar wiejski.
Wykaz jest wywieszony w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie przy ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa na tablicy ogłoszeń na II piętrze oraz na stronie internetowej www.bip.wschowa.info.