drukuj drukuj

Wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wyszanów jednostki ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski, oznaczonej numerami działek 288/4 i 296/2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 10 lat w drodze przetargu ustnego

wykaz