drukuj drukuj

Ważne! Obsługa w Starostwie Powiatowym we Wschowie wyłącznie po telefonicznym ustaleniu wizyty

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 informujemy, iż obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym we Wschowie będzie realizowana wyłącznie po rejestracji telefonicznej.

Sprawy pilne, wymagające osobistego stawiennictwa w Starostwie Powiatowym we Wschowie załatwiane będą wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu wizyty z pracownikiem danego wydziału.

Wejście do Starostwa Powiatowego we Wschowie możliwe będzie wyłącznie od strony głównej. Wejście od strony parkingu zostaje tymczasowo zamknięte.

Wykaz telefonów do wszystkich wydziałów dostępny na stronie internetowej: https://wschowa.info/starostwo/wydzialy-starostwa/

Wnioski niezbędne do załatwienia spraw dostępne są na stronie internetowej:
https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/17/wydzial/

Jednocześnie informujemy, że niektóre sprawy można załatwić w następujący sposób:
– poprzez platformę ePUAP: /spwschowa/skrytka,
– drogą elektroniczną: powiat@wschowa.com.pl,
– za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej,
– telefonicznie – Sekretariat: 65 540 48 00 lub bezpośrednio do wydziałów

Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
– Gospodarka nieruchomościami, Skarb Państwa i Powiatu – tel. 65 540 17 95,
– Ewidencja Gruntów i Budynków, Sprzedaż map i informacji z zasobu, wypisy i wyrysy z ewidencji –
tel. 65 540 22 12,
– Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 65 540 19 34,

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
– Ochrona Środowiska – tel. 65 540 17 79,
– Budownictwo – tel. 65 540 17 68.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – tel. 65 540 17 91

Wydział Komunikacji i Dróg
– Rejestracja pojazdów – tel. 65 540 18 95,
– Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami – tel. 65 540 26 64,
– Drogi – tel. 65 540 15 17.

Rezerwacja wizyty w zakresie prawa jazdy jest możliwa pod numerem tel. 65 540 26 64 od poniedziałku do piątku w godzinach wyznaczonych na obsługę klientów. Wizytę rezerwuje się na dzień bieżący lub kolejny w tym samym tygodniu.

Rezerwacja wizyty w zakresie rejestracji pojazdów, wydawania dowodów rejestracyjnych i zgłaszania zmian przez klientów indywidualnych odbywa się w poniedziałki, środy, czwartki i piątki pod numerem tel. 65 540 89 40 w godz. 7.30-8.00.