drukuj drukuj

„Warsztaty Gastronomiczne Slow Food”

22 września 2017 roku grupa uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych I Zespołu Szkół we Wschowie wzięła udział w kursie „Warsztaty Gastronomiczne Slow Food”. Organizatorem był  Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim.

Program kursu obejmował szkolenie teoretyczne z zakresu jakości żywności nisko przetworzonej i podstaw prawnych zakładania własnej działalności gospodarczej  oraz warsztaty kulinarne z metod wykorzystywanych w technologii slow food. Uczestnicy kursu mieli możliwość zapoznania się z trendem slow food, który jest kontrpropozycją dla kultury fast food. Żywność przygotowywana według zasad slow food jest żywnością nisko przetworzoną, wytwarzaną metodami tradycyjnymi z całkowitym pominięciem zaawansowanych technologii produkcji żywności.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł

Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł

Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Źródło: I Zespół Szkół we Wschowie

logo