drukuj drukuj

UWAGA PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !

Agencja Rynku Rolnego  informuje, że korekty powiadomień są tylko i wyłącznie uzupełnieniem wcześniej złożonych powiadomień.

Korekta  nie może zmieniać danych,  które zostały zapisane przez producenta  w powiadomieniu złożonym od 18 sierpnia do  OT ARR  tzn.:

 

• Ilości produktu,

• Rodzaju produktu,

• Powierzchni,

• Sposobu operacji, które zamierzają przeprowadzić powiadamiający.

 

W przypadku gdy producent chce zmienić  ww. dane ma obowiązek  złożyć nowe (kolejne) powiadomienie do Oddziału Terenowego ARR.