drukuj drukuj

Szkolenia dla Technikum Ekonomicznego z kasy fiskalnej oraz Excel w Biznesie

W ramach realizacji w I Zespole Szkół we Wschowie projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” uczniowie klas Technikum Ekonomicznego, w dniach 4-5 maja 2017 roku wzięli udział w szkoleniach: Obsługa Kasy Fiskalnej oraz Excel w Biznesie. Po odbytych kursach uczniowie otrzymali stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie danego szkolenia.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

pasek logotypów RPO2020

 

Źródło: I Zespół Szkół we Wschowie