drukuj drukuj

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wschowskiego za 2018 rok

Przedstawiono na VII Sesji Rady Powiatu Wschowskiego w dniu 17.06.2019r.

Współpracę z III sektorem umieszczamy na stronie internetowej:www.wschowa.info

Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu w BIP:www.bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa

Sprawozdanie za 2018 rok