drukuj drukuj

Spotkanie z Prezesem WFOŚiGW

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski spotkał się z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Mariuszem Herbutem. Celem spotkania było omówienie współpracy Powiatu i służb zintegrowanych z WFOŚiGW.

W spotkaniu uczestniczyli również Komendant Powiatowy PSP we Wschowie bryg. Krzysztof Piasecki wraz z Zastępcą oraz Prezes HZZ Osowa Sień Jan Pabierowski.

W bieżącym roku WFOŚiGW w Zielonej Górze przeznaczył 560 tyś zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP we Wschowie. Ponadto  w obecnej kadencji samorządowej dofinansował zakup:

  1. Lekkiego samochodu operacyjnego Toyota Rav4 4×4 Hybrid do przewozu sprzętu chemicznego-ekologicznego, przeciwpowodziowego i ratowników – kwota zakupu
    156 900,01 zł
  2. Narzędzi hydraulicznych z napędem elektrycznym HALMATRO PENTHEON- kwota zakupu 132,999,90 zł.
  3. Hełmów bojowych Rosenbauer – Heros titan – 39 sztuk za kwotę 68 210,61 zł. –
  4. Łódzi ratowniczej PionerMulti z silnikiem Yamacha 80KM z przyczepą
    i wyposażeniem o wartości 149 955,45. zł.
  5. Lekkiego samochodu specjalnego Peugeot Traveller do logistycznego zabezpieczenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego – łączna wartość zakupu wyniosła 159.090,00.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dofinansował przedmiotowe zadania na kwotę   339.055,25  zł. Ponadto Komendant Powiatowy PSP we Wschowie pozyskał dofinansowania na w/w zadania od firm z terenu Powiatu Wschowskiego.

Dzięki wsparciu Pana Posła Marka Asta udało się pozyskać środki pozabudżetowe w ramach funduszu wsparcia PSP w wysokości 309.000,00 zł.

Łącznie dokonano zakupów pojazdów, sprzętu i usług z wykorzystaniem środków  pozabudżetowych w ramach funduszu wsparcia PSP w wysokości 576.029,95 zł.