drukuj drukuj

Rozwijamy czytelnictwo w jednostkach oświatowych

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” pozyskano dotację w wys. 8.000 zł od Wojewody Lubuskiego dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie oraz dla Liceum Ogólnokształcącego w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie. 

Powiat Wschowski współfinansuje zadanie i przekaże środki własne w wysokości 2.000 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.


To już kolejny raz kiedy nasze jednostki oświatowe otrzymują dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych.