drukuj drukuj

Remonty dróg Powiatu Wschowskiego

Starostwo Powiatowe we Wschowie informuje, że rozstrzygnięto przetargi nieograniczone na wykonanie prac na drogach Powiatu Wschowskiego. Prace będą wykonywane na drogach 1016 F (Sława – Wróblów), 1012F (Osowa Sień), 1011F (Krzepielów).

Przebudowa drogi powiatowej nr 1016F Sława – Łupice wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej na odcinku Sława – Wróblów będzie dofinansowana w 50% ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Inwestycja polega na wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno typu Slurry Seal na drodze powiatowej 1016F oraz wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Sława-Wróblów. Wykonawców zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Mikrodywaniki z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno typu Slurry Seal na drodze powiatowej 1016F wykona Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz z Kalisza za kwotę 303 548,16 zł brutto, natomiast ścieżkę rowerową na drodze powiatowej 1016F na odcinku Sława-Wróblów (od km 0+660 do km 1+781) wykona Brukarstwo i Budownictwo Ogólne Wojciech Pajkert ze Wschowy za kwotę 215 304,39 zł brutto.

Ponadto Powiat Wschowski wykona mikrodywaniki z mieszanki mineralno –emulsyjnej na zimno typu slurry seal na drogach 1012F (Osowa Sień), 1011F (Krzepielów). Przetarg nieograniczony na wykonanie powyższych prac wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz z Kalisza za kwotę brutto 388 727,43 zł.